Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig, när du bokar biljett eller ansöker som funktionär. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress, ditt telefonnummer, din eventuella funktionsvariation och din eventuella allergi. Vid ansökan som funktionär sparar vi dessutom eventuellt telefonnummer vid nödfall, ditt ansökningsbrev och dina eventuella referenser.

Användning av information

De personuppgifter vi samlar in ifrån dig kan användas för att:

Övriga uppgifter kan användas för att:

Utlämnande till tredje part

Vi skickar statistik baserad på icke identifierbar information till utomstående parter i syfte av bidragsansökningar.

Samtycke

Genom att boka biljett eller ansöka som funktionär godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker ill att dina uppgifter används så som beskrivts häri.